Persoonlijke en professionele ondersteuning bij uw financiën

Basalt Bewindvoering & Inkomensbeheer

Neem contact op

Samenvatting

Wat we doen

Basalt bewindvoering en inkomensbeheer biedt professionele ondersteuning bij het beheer van uw administratie en persoonlijke financiën. Dit doen wij in de vorm van beschermingsbewind of inkomensbeheer. Daarnaast bieden wij maatwerkoplossingen wanneer de situatie daar om vraagt.

Lees meer

Voor wie

Wij werken voor iedereen die door omstandigheden het overzicht over zijn of haar financiële situatie kwijt is, en moeite heeft zijn of haar geldzaken te beheren. Basalt zorgt ervoor dat u uw geldzaken op orde krijgt en houdt.
Wij werken met name in de drie noordelijke provincies, Friesland, Groningen en Drenthe.

Lees meer

Contact

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Neem dan contact op:
T: 058-585 3731
@: info@basaltbewind.nl
Of gebruik het contactformulier.

Contactformulier

Onze diensten

Beschermingsbewind

Wanneer iemand vanwege zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen, dan kan beschermingsbewind worden aangevraagd bij de kantonrechter. Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van de goederen of een gedeelte van de goederen van de betrokkene. Het is de taak van de bewindvoerder om de onder bewind staande goederen te beschermen en een stabiele financiële situatie te creëren.

Inkomensbeheer

Met inkomensbeheer (ook wel budgetbeheer genoemd) bieden wij een voorziening voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar ervoor kiezen dit niet zelf te doen. In geval van inkomensbeheer geeft u Basalt een volmacht en ondertekent een overeenkomst die ons in staat stelt uw financiële belangen te behartigen. Belangrijk verschil met bewindvoering is dat u volledige zeggenschap houdt over uw financiën, en daarmee ook verantwoordelijk blijft.

PGB-beheer

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Een PGB geeft u dus de vrijheid zelf te bepalen waar u uw zorg inkoopt.
Als PGB-houder krijgt u te maken met verschillende instanties en met steeds wijzigende wet- en regelgeving. Hier uw weg in vinden is nog niet zo eenvoudig. Basalt ondersteunt u hierbij. Wij leveren maatwerk en ondersteunen u waar u het nodig heeft.

Samen met u zorgen wij voor rust en overzicht in uw persoonlijke financiën!

Voor wie wij werken

Familie

Als een familielid als gevolg van ouderdom of een beperking zelf niet in staat is zijn of haar eigen geldzaken te beheren zal in eerste instantie hulp worden geboden door familie of vrienden.  Er zijn gevallen waarbij dit niet mogelijk of wenselijk is. In deze gevallen kunt u zich wenden tot een professionele bewindvoerder of inkomensbeheerder. Basalt is u hier graag bij van dienst. 

Instellingen en zorgverleners

Als hulpverlener, maatschappelijk werker of zorginstelling heeft u in de dagelijkse praktijk geregeld te maken met cliënten met een brede hulpvraag. Problemen met het regelen van geldzaken kan hier een onderdeel van zijn. Financiële zorgen kunnen herstel op andere vlakken in weg staan of zelfs tegenwerken. Basalt kan deze zorg deels wegnemen zodat uw cliënt zijn energie kan steken in andere doelen. Samen met u werken wij aan een stabiele toekomst voor uw cliënt.  

Werkgevers

De kans is groot dat u, als werkgever, geconfronteerd wordt met de financiële problemen van uw medewerkers. Uit cijfers van het Nibud blijkt dat deze problemen leiden tot een lagere arbeidsproductiviteit, hoger verzuim en een grotere belasting op uw administratie. Ongewild komt u dus voor hogere kosten te staan.
Basalt kan u ter zijde staan door uw medewerkers te helpen orde op zaken te stellen en de financiën te stabiliseren.

  • Transparant: 24 uur per dag,
    7 dagen per week inzage in uw administratie

  • Professioneel: Door voortdurende bijscholing zijn wij altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en kunnen wij uw financiële belangen optimaal behartigen

  • Persoonlijk: Wij zijn er voor ú.
    Wij weten wie u bent en wat u drijft.
    Als kleine organisatie werken wij met korte lijnen waardoor u altijd snel en adequaat geholpen wordt

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over de diensten van Basalt? Neem gerust contact met ons op.