Familie

Als een familielid als gevolg van ouderdom of een beperking zelf niet in staat is zijn of haar eigen geldzaken te beheren zal in eerste instantie hulp worden geboden door familie of vrienden.  Er zijn gevallen waarbij dit niet mogelijk of wenselijk is. In deze gevallen kunt u zich wenden tot een professionele bewindvoerder of inkomensbeheerder. Basalt is u hier graag bij van dienst. 

Instellingen en zorgverleners

Als hulpverlener, maatschappelijk werker of zorginstelling heeft u in de dagelijkse praktijk geregeld te maken met cliënten met een brede hulpvraag. Problemen met het regelen van geldzaken kan hier een onderdeel van zijn. Financiële zorgen kunnen herstel op andere vlakken in weg staan of zelfs tegenwerken. Basalt kan deze zorg deels wegnemen zodat uw cliënt zijn energie kan steken in andere doelen. Samen met u werken wij aan een stabiele toekomst voor uw cliënt.  

Werkgevers

De kans is groot dat u, als werkgever, geconfronteerd wordt met de financiële problemen van uw medewerkers. Uit cijfers van het Nibud blijkt dat deze problemen leiden tot een lagere arbeidsproductiviteit, hoger verzuim en een grotere belasting op uw administratie. Ongewild komt u dus voor hogere kosten te staan.
Basalt kan u ter zijde staan door uw medewerkers te helpen orde op zaken te stellen en de financiën te stabiliseren.

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over de diensten van Basalt? Neem gerust contact met ons op.