Beschermingsbewind

Wanneer iemand vanwege zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen, dan kan beschermingsbewind worden aangevraagd bij de kantonrechter. Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van de goederen of een gedeelte van de goederen van de betrokkene. Het is de taak van de bewindvoerder om de onder bewind staande goederen te beschermen en een stabiele financiële situatie te creëren.

Inkomensbeheer

Met inkomensbeheer (ook wel budgetbeheer genoemd) bieden wij een voorziening voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar ervoor kiezen dit niet zelf te doen. In geval van inkomensbeheer geeft u Basalt een volmacht en ondertekent een overeenkomst die ons in staat stelt uw financiële belangen te behartigen. Belangrijk verschil met bewindvoering is dat u volledige zeggenschap houdt over uw financiën, en daarmee ook verantwoordelijk blijft.

PGB-beheer

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Een PGB geeft u dus de vrijheid zelf te bepalen waar u uw zorg inkoopt.
Als PGB-houder krijgt u te maken met verschillende instanties en met steeds wijzigende wet- en regelgeving. Hier uw weg in vinden is nog niet zo eenvoudig. Basalt ondersteunt u hierbij. Wij leveren maatwerk en ondersteunen u waar u het nodig heeft.

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over de diensten van Basalt? Neem gerust contact met ons op.